O firme

O nás


 aldytrans-3 14gif
  • Najvyšším cieľom našej firmy je zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov, poskytovaním kvalitných dopravných služieb,

  • Včasná a bezpečná preprava,

  • Dodržiavanie vopred dohodnutých podmienok prepravy.

  • Svoje dlhoročné znalosti, zručnosti a prax získané v oblasti Materiálová logistika (manažment) a doprava   som neskôr využil v autodoprave, kde som ako začínajúci živnostník rozvážal tovar dodávkou, neskôr nákladnými vozidlami, až po založení súčasnej spoločnosti.

  • Súčasná spoločnosť AL-DY TRANS s.r.o. bola zapísaná 24.8.2018 na OS v Nitre pod vložkou číslo 46386/N zo sídlom  v Nitre .

  • Vozidlá majú osvedčenie o spôsobilosti DP na prevoz sypkých poľnohospodárskych komodít a osvedčenie o hygienickej spôsobilosti DP  Spoločnosť AL-DY TRANS s.r.o. podniká v cestnej nákladnej doprave na základe koncesnej listiny č. OU-NR-OCDPK-2018/034974 a licencia spoločenstva NRMN016696000000.